کشف بخشی از «کتاب مردگان» مصریان باستان

با کشف مجموعه‌ای از تابوت‌های باستانی در مصر یک طومار باستانی نیز کشف شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از لایو ساینس، چندی پیش خبر کشف یک معبد خاکسپاری متعلق به ملکه «نئارتی» در نزدیکی هرم همسرش، فرعون «تتی» که بین ۲۳۲۳  پیش از میلاد تا ۲۲۹۱  پیش از میلاد بر مصر فرمانروایی