نگاهی به نمایشگاه کتاب و طلسم‌هایی که می‌شکند

روزنامه شهروند – پولاد امین: در تمام سال‌های اخیر نام نمایشگاه کتاب با حاشیه و جنجال عجین بوده است، به نحوی که وقتی نام نمایشگاه کتاب می‌آید، بیش و پیش از این‌که خود نمایشگاه و نقشی که در ارتقای فرهنگ این دیار داشته (که بی‌شک داشته) به ذهن بیاید، حواشی ریز و درشتی به خاطر