مسکن طبیعی دردهای بی‌درمان – ایسنا

ایسنا/بوشهر همه ما مَثَل قدیمی “خنده بر هر درد بی‌درمان دواست” را زیاد شنیده‌ایم، ولی آیا این فرآیند تاثیری بر بهبود جان و روح آدمی دارد که این جمله آشنای گوش همه ما شده است؟ بله؛ اولین کارکرد خندیدن برای ما کمک به بقا بوده، اینکه از طریق تاثیراتی که بر روی فرایند دلبستگی میان

ضرب‌المثل‌ها از کجا آمده‌اند؟

روزنامه خراسان – الهه آرانیان: کوتاه، ضربه‌زننده و مؤثر؛ این‌ها سه ویژگی جملات و عباراتی به نام ضرب المثل است. زبان و ادبیات فارسی، بخشی از شیرینی و روانی‌اش را مدیون همین ضرب‌المثل‌هاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. استفاده از ضرب‌المثل کمک می‌کند به جای این‌که منظورمان را در چند جمله بیان