سامانه صیاد چک چیست؟

بانک مرکزی ایران در ویدئویی نحوه صدور و دریافت چک در سامانه صیاد را برای دارندگان چک‌های صیاد تشریح کرد. لینک منبع