افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، و عطف به طرح پیشنهادی از طرف صندوق های سرمایه گذاری ناشی از جمع بندی مذاکرات با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد: ۱- صندوق های سرمایه گذاری “دراوراق بهادار با درآمد ثابت” ملزم به سرمایه گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی های