امکان پرداخت ریالی برای بدهکاران ارزی صندوق توسعه

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایجاد شد که سالانه و بر اساس قانون درصدی از منابع نفتی به آن واریز می شود تا در کنار ذخیره ای برای نسل های آینده بتواند از محل منابع آن در راستای