توهین به راننده تاکسی‌ها، آبروریزی رسانه ملی

برترین ها: در برنامه «دستپخت» از شبکه یک صداوسیما داور مسابقه آشپزی از دختر شرکت‌کننده پرسیده: «با شغل بابات که راننده تاکسیه جلوی دوستات اذیت نمیشی؟!» و پدر این دختر هم کنارش نشسته است. این قسمت از برنامه «دستپخت» در فضای مجازی و رسانه‌ها با انتقادات فراوانی همراه بود.     سازمان مدیریت و نظارت