نحوه تماس با صاحبان مشاغل کوچک

سه حالت مختلف وجود دارد که می توانید با یک صاحب مشاغل کوچک در حال گفتگو باشید: از طریق تلفن ، از طریق ایمیل یا شخصاً. هر موقعیتی چالش ها و مزایای مربوط به خود را ارائه می دهد ، اما همه آنها نیز در هدف مشترک تحریک مالک برای انجام کاری برای شما مشترک