دیدنی های بم؛ از ارگ بم تا تل آتشین

هرگاه نام بم به میان می‌آید، آن را با ارگ معروف و زلزله خانمان‌براندازش به یاد می‌آوریم. بم، شهری در میان کویر با نخلستان‌ها و بناهای خشتی و گلی است که هنوز از زلزله قامت راست نکرده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ به‌روزرسانی شده است. بم

دیدنی های بم؛ از ارگ بم تا تل آتشین

هرگاه نام بم به میان می‌آید، آن را با ارگ معروف و زلزله خانمان‌براندازش به یاد می‌آوریم. بم، شهری در میان کویر با نخلستان‌ها و بناهای خشتی و گلی است که هنوز از زلزله قامت راست نکرده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ به‌روزرسانی شده است. بم