شیخ‌بهائی؛ دانشمند ادیب جهان اسلام

شیخ بهائی، دانشمندی که هم‌زمان علاوه بر تسلط روی علوم حساب و مهندسی، یک ادیب چیره‌دست بود که با کتابت آثار و تربیت شاگردان پرتعداد، میراث گرانقدری از خود برجای گذاشت. بهاءالدین محمد بن حسین عاملی که او را با نام شیخ بهایی می‌شناسیم، یکی از مهم‌ترین اشخاص تاریخ کشور و از مهم‌ترین و برجسته‌ترین