چگونه می توان ریل های مسیر شیار اتومبیل را تمیز کرد و از خوردگی خلاص شد

اتومبیل های اسلات اتومبیل یک سرگرمی هیجان انگیز است ، اما اگر مدتی ریل خود را تمیز نکرده باشید ممکن است نیاز شما به سرعت برآورده نشود. ریل ها برق را به اتومبیل ها منتقل می کنند و در جای خود نگه می دارند ، بنابراین هرچه تمیزتر باشند سرعت خودروهای شما سریعتر و روانتر