شکی آذربایجان؛ شهر کاروانسراها در جاده ابریشم

جاده ابریشم یا راه ابریشم، بزرگ‌ترین شبکه بازرگانی جهان بود که در زمان‌های دور و با هدف فعالیت‌های بازرگانی، جنوب آسیا را به شمال آفریقا و اروپا  مرتبط می‌ساخت. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ به‌روزرسانی شده است. پیش از این، همه جمهوری آذربایجان را با صنعت نفت

جاده ابریشم آذربایجان؛ شهر منزلگاه‌های بین راهی و کاروانسراها

جاده ابریشم یا راه ابریشم، بزرگ‌ترین شبکه بازرگانی جهان بود که در زمان‌های دور، جنوب آسیا را به شمال آفریقا و اروپا با هدف فعالیت‌های بازرگانی مرتبط می‌ساخت. مقاله‌های مرتبط: پیش از این، همه جمهوری آذربایجان را با صنعت نفت آن می‌شناختیم، اما باید بدانید که آذربایجان در قدیم سر‌زمین ابریشم و ادویه‌جات بوده است.