کاهش شکاف درآمدی به‌ مدد یارانه‌های‌جدید

همشهری: آمارهای رسمی از اثرگذاری توزیع یارانه‌های معیشتی و بنزینی در سال۹۸ بر کاهش شکاف درآمدی و تعدیل ضریب جینی در ایران حکایت دارد. البته این آمارها بهبود وضعیت درآمدی خانوارها در دهک‌های بالاتر از متوسط را نیز تأیید می‌کند که در سایه جهش تورم محقق شده و توانسته میانگین درآمد کل خانوارها را به

شکاف طبقاتی در طبقه بالا!

آرمان‌ملی: بازار مسکن از ابتدای سال نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کرد، این نوسانات به افزایش قیمت مسکن در تمام کشور منجر شد؛ قیمت‌هایی که تامین آن از توان یک خانواده متوسط و متوسط رو به پایین خارج است. قیمت‌هایی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بودند و همچنان هم در حال رشد هستند. هم‌اکنون