ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ شی تاریخی در کرمان

ایسنا/کرمان معاون میراث‌فرهنگی، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ شی تاریخی در این استان خبر داد. “مجتبی شفیعی” امروز هفتم فروردین ماه اظهار کرد: با توجه به وجود محوطه‌های باستانی و بناهای تاریخی متعدد در استان کرمان، تعداد قابل‌ توجهی اشیای تاریخی از طریق فرهنگ‌سازی، کشفیات و همچنین