لزوم بهره گیری از مطالعات جامعه علمی کشور برای سیاست گذاری مقابله با کرونا

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور بر لزوم بهره گیری از مطالعات جامعه علمی برای سیاستگذاری و اجرای اقدامات مقابله ای با کرونا تاکید کرد. به گزارش ایسنا، رستم وندی در پایان جلسه بررسی پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا، گفت: جلسه امروز به گفت وگو با جامعه علمی کشور به ویژه در حوزه علوم اجتماعی اختصاص