استخدام مدیریت شعبه و کارمند شعبه در شرکت تولیدی کفش شهپر در تهران

استخدام مدیریت شعبه و کارمند شعبه در شرکت تولیدی کفش شهپر در تهران انتشار در سه‌شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ محتوا گذار سی و هشت امروز نشان شده نشان کردن استخدام شرکت تولیدی کفش شهپر شرکت تولیدی کفش شهپر (با سابقه ای نزدیک به ۶۶ سال) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد