منطقه سلطان احمد؛ قلب استانبول قدیم

در منطقه سلطان احمد استانبول، قلب تپنده ترکیه با معماری باشکوه و فضایی سحرانگیز، از تجربه کردن چه چیزهایی نباید غافل شویم؟ نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به‌روزرسانی شده است. پیاده‌روی در میان دیوارهای باستانی شهر، چانه‌زدن در بازارها، جذب‌شدن به فضای مقدس مسجدهای عثمانی، سر کشیدن