دیدنی های شهر ری؛ شهر دژهای باستانی

آتشکده‌های قدیمی، تپه‌های باستانی، قلعه‌های قدیمی و امام‌زاده‌ها، شهر ری را به یکی از قطب‌های گردشگری پایتخت تبدیل کرده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به‌روزرسانی شده است. ری یکی از شهرهای باستانی و تاریخی ایران در استان تهران است که از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوانی برخوردار

دیدنی های شهر ری؛ شهر دژهای باستانی

آتشکده‌های قدیمی، تپه‌های باستانی، قلعه‌های قدیمی و امام‌زاده‌ها، شهر ری را به یکی از قطب‌های گردشگری پایتخت تبدیل کرده است. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به‌روزرسانی شده است. ری یکی از شهرهای باستانی و تاریخی ایران در استان تهران است که از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوانی برخوردار