چالش‌های باستان شناسی در دیاری به قدمت پارینه سنگی جدید

ایسنا/گلستان فعالیت‌های کشاورزی و عمرانی و کاوش‌های غیرمجاز اصلی‌ترین عوامل تخریب انسانی آثار باستانی‌ در دشت گرگان محسوب می‌شوند که در نتیجه آن قسمتی از تاریخ و فرهنگ این منطقه از بین می‌رود. باستان‌شناسی علمی است که به مطالعه آثار بازمانده از گذشته‌های بشر و ارتباط آن‌ها با فرهنگ مردم گذشته می‌پردازد و باستان‌شناس فردی