آیا شهریه مدارس به والدین بازگردانده می‌شود؟

روزنامه خراسان – رعیت نواز: کرونا وقتی آمد فقط یک ویروس ناشناخته بود که موجب بیماری مرگباری می‌شد و علاقه زیادی به جهانگردی داشت و همین علاقه باعث شد رفته رفته تمام جهان را به خود مشغول کند به طوری که این روز‌ها همه مردم در کره زمین به نوعی با کرونا دست و پنجه