با ۱۰ شهر بزرگ جهان آشنا شوید

آیا می‌دانید بزرگ‌ترین شهرهای جهان کدامند و چه عواملی باعث رشد و توسعه‌ این شهرها شده است؟ نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به‌روزرسانی شده است. مراکز شهری در سراسر دنیا، همواره در حال گسترش بوده‌اند، چون جمعیت‌ بسیاری در شهرها اقامت می‌کنند تا از فرصت‌های اقتصادی بهتر،