کرمی: ای کاش کرونا با این پروژه به پایان برسد

این نمایشنامه نویس درباره تازه‌ترین فعالیت‌های خود می‌گوید: این روزها بیشتر فرصت دارم تا به دغدغه‌ نوشتن بپردازم. برای من نوشتن یک علاقه نیست، یک ضرورت است. دو سال از نوشتن دور بودم و حالا بیشتر فرصت دارم طرح‌ها و ایده‌های خود را بنویسم. او با اشاره به شرایط دشوار دوران کرونا اضافه می‌کند: شرایط