جدیدترین قوانین ویزای شینگن 2020

ویزای شینگن یکی از پرطرفدارترین ویزاها در جهان محسوب می‌شود. از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، قوانین صدور ویزای شینگن دچار تغییرات عمده‌ای شده‌ است. این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. هر ساله تعداد بسیاری از مردم در اقصی نقاط دنیا، تقاضای دریافت ویزای شینگن برای سفر به کشورهای این منطقه

با انواع ویزای شینگن آشنا شوید

ویزای شینگن با توجه به هدف سفر، نوع ورود و مدت زمان اقامت دارای انواع مختلفی است و برای هر یک از این ویزاها باید مدارک خاصی ارائه شوند. این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. شینگن یا شنگن پیمانی است که به موجب آن تعدادی از کشورهای اروپایی از مرزی واحد

جدیدترین قوانین ویزای شینگن 2020

ویزای شینگن یکی از پرطرفدارترین ویزاها در جهان محسوب می‌شود. از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، قوانین صدور ویزای شینگن دچار تغییرات عمده‌ای شده‌ است. این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. هر ساله تعداد بسیاری از مردم در اقصی نقاط دنیا، تقاضای دریافت ویزای شینگن برای سفر به کشورهای این منطقه

با انواع ویزای شینگن آشنا شوید

ویزای شینگن با توجه به هدف سفر، نوع ورود و مدت زمان اقامت دارای انواع مختلفی است و برای هر یک از این ویزاها باید مدارک خاصی ارائه شوند. این مقاله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ توسط سعیده خلیلی‌صفا به‌روزرسانی شده است. شینگن یا شنگن پیمانی است که به موجب آن تعدادی از کشورهای اروپایی از مرزی واحد