ساخت شنل نامرئی‌کننده؛ رویایی که به حقیقت پیوست؟

وب‌سایت گجت نیوز – کسرا جلیلی: یک شرکت کانادایی موفق به ساخت شنل نامرئی کننده شده که عملکردی به مراتب فراتر از انتظارات دارد. این شنل واقعا می‌تواند اشیاء و حتی اشخاص را تا حد قابل قبولی نامرئی کند! اگر سری فیلم‌های هری پاتر را تماشا کرده باشید یا از آن بهتر، کتاب‌های آن را