شناور کنارک را چقدر می‌شناختید؟

برترین‌ها: خبر به اندازه کافی شوکه کننده است که شاید باعث شود نگاهی دقیق به جزئیات ماجرا نداشته باشید. صبح امروز منابع رسمی شلیک موشک ناو جماران به ناوچه کنارک را تایید کردند و همچنان شاهد انتشار اطلاعات بیشتری از این موضوع هستیم. با این حال بهتر است در چنین موقعیتی بیشتر با کنارک آشنا