شمشیر کریم خان در کدام موزه است؟

شمشیر کریم خان زند و بسیاری از اشیای دیگر متعلق به وی در یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های استان فارس قرار دارد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به‌روزرسانی شده است. موزه پارس یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های استان فارس است. این موزه آثار ارزشمندی از هزاره چهارم قبل از میلاد

شمشیر کریم خان در کدام موزه است؟

شمشیر کریم خان زند و بسیاری از اشیای دیگر متعلق به وی در یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های استان فارس قرار دارد. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به‌روزرسانی شده است. موزه پارس یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های استان فارس است. این موزه آثار ارزشمندی از هزاره چهارم قبل از میلاد