شمشیری که پس از چندهزار سال سالم است

باستان‌شناسان در دانمارک یک شمشیر تاریخی بسیار سالم حکاکی‌شده را از زیر زمین بیرون کشیدند. به گزارش ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، اخیرا یک شمشیر برنزی حدودا ۳۰۰۰ ساله در دانمارک کشف شد اما موضوع قابل توجه این اکتشاف برای باستان‌شناسان نه قدمت شمشیر بلکه سالم باقی ماندن آن در تمام این مدت