اگر نمی‌دانید که می‌خواهید در آینده چه‌کاره شوید، بخوانید

برترین‌ها: آیا وقتی مردم می‌پرسند می‌خواهید چه کاره شوید، استرس می‌گیرید، چون خودتان هم جوابش را نمی‌دانید؟ خبر خوب این است که این موضوع کاملاً طبیعی است! اکثر ما تا بعد از دوران دبیرستان و حتی وقتی در دانشگاه تحصیل می‌کنیم، هنوز تصمیم نگرفتیم که چه شغلی دوست داریم. طبق بررسی اخیر توسط آمارگر آمریکایی