عشاق ناکام در شعر فارسی؛ «بکتاش و رابعه» و «سودابه و سیاوش»

روزنامه خراسان: محمود دولت آبادی در رمان نفس‌گیر و بلند «کلیدر» می‌نویسد: «آدم به عشق آدم زنده است». این یعنی مفهوم عشق در همه دوره‌ها یکی از مفاهیم مورد توجه انسان بوده و هست. برای همین است که داستان‌ها و اشعار عاشقانه یکی از پرطرفدارترین گونه‌های ادبی هستند. اگر سری به دنیای ادبیات فارسی بزنیم،

چرا باید سعدی خواند؟

روزنامه جام‌جم: سفر‌های خانوادگی ما همواره ربطی به ادبیات فارسی داشت. این، شاعران بودند که مسیر و مقصد خانواده محمدی را مشخص می‌کردند؛ فردوسی و اخوان ما را به شرق می‌کشاندند و خاقانی و شهریار به غرب. من از این‌ها تنها نامی می‌دانستم، اما ادب‌دوستیِ پدر، کنجکاوترم می‌کرد که بیشتر بدانم. در یکی از سفرها،