با مفهوم علائم شستشوی لباس‌ها آشنا شوید

وب‌سایت روزیاتو – گلریز برهمند: اغلب لباس‌ها یک راهنمای شستشو دارند که به شکل یک لیبل پارچه‌ای به آن‌ها دوخته شده و دستور شستشوی لباس به وسیله‌ی علائمی نمادین در آن‌ها نشان داده شده. چون هر پارچه‌ای ویژگی‌هایی خاص و به همین دلیل روش شستشوی مخصوص به خود را دارد. اما این علائم شستشو اغلب