شریعتمداری: متناسب‌سازی حقوق‌ها ادامه دارد

ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در نشستی صمیمی که به شکل وبیناری برگزار شد، با جمعی از روسای کانون‌های بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری در ۳۱ استان و یازده شهرستان گفت‌وگو کرد و در جریان نظرات و انتقادات آنان قرار گرفت. محمد شریعتمداری هدف اصلی از برگزاری این برنامه را شنیدن نظرات روسای