چگونه در روز‌های سخت قوی بمانیم؟

برترین‌ها: چرا بعضی از افراد چالش‌ها و سختی‌های زندگی را قبول می‌کنند و با آن‌ها کنار می‌آیند و عده‌ای دیگر در برابر سختی‌ها زود تسلیم می‌شوند؟ رمز کنار آمدن با سختی‌ها، صبر است. صبر مهارتی است که می‌توانید آن را یاد بگیرید. زندگی می‌تواند با سختی‌ها و حوادثش ما را غافلگیر کند و اغلب هم