۱۷ فیلم سینمایی که با دخالت استودیوها نابود شدند

تاکنون بارها و بارها این جمله آشنا را در باره بسیاری از فیلم‌های سینمایی شنیده‌ایم:«خواسته و دیدگاه کارگردان در فیلم به خاطر دخالت استودیو دستخوش تغییر شد.» دخالت استودیو سازنده فیلم‌ها‌ در کار کارگردان و فرآیند تولید اصلا اتفاق جدیدی نیست. خیلی‌ها با این موضوع کنار آمده و این شرایط را می‌پذیرند، اما برخی دیگر