تمام شخصیت‌هایی که به Justice League زک اسنایدر اضافه می‌شوند

هر خبر جدیدی که از جاستیس لیگ زک اسنایدر منتشر می‌شود، به هیجان طرفداران دی‌سی اضافه می‌کند. علاوه بر حضور شخصیت‌های لیگ عدالت مثل بتمن، واندروومن، سوپرمن، آکوامن، سایبورگ و فلش، شخصیت‌هایی که از کات سینمایی Justice League در سال ۲۰۱۷ حذف شده بودند در کات رسمی زک اسنایدر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. البته