تولید ۷ محصول زیستی در یکی از شتابدهنده‌های حوزه زیستی

تیم‌های فناور یکی از شتابدهنده‌های حوزه سلامت موفق به تولید ماده اولیه پرگابالین شدند که در حال انتقال دانش فنی به بخش صنعتی است. به گزارش ایسنا، دکتر احمدی، مدیرعامل یکی از شتابدهنده‌های فعال در حوزه زیست فناوری، در مراسم رونمایی از فرآورده‌ها و دانش فنی محصولات زیست فناوری که امروز در محل ساختمان معاونت