چگونه فیک‌نیوز‌ها را تشخیص دهیم؟

روزنامه شهروند -حسام خراسانی: ایران در سالی که گذشت بحران‌های زیادی را تجربه کرد، بحران‌هایی که هر کدام زمینه‌ای برای بروز شایعه‌ها بودند، در چنین شرایطی نباید فراموش کرد که رسانه‌ها در جهت ایجاد بسیج ملی در بحران‌هایی که جنبه ملی دارد، نقش و وظیفه بسیار مهمی دارند. آگاهی و آموزش موضوعی است که رسانه‌ها