دیدنی های شاهرود؛ بهشت طبیعت دوستان

شاهرود بهشت عاشقان طبیعت است که علاوه بر کویر، کوهستان، آبشار، رودخانه، چشمه و جنگل‌های سرسبز، آثار باستانی، بناهای مذهبی و مسجدهای قدیمی را نیز در خود جای داده است.  نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ به‌روزرسانی شده است. شاهرود زیباترین شهر استان سمنان و بهشت طبیعت‌دوستان است

دیدنی های شاهرود؛ بهشت طبیعت دوستان

شاهرود بهشت عاشقان طبیعت است که علاوه بر کویر، کوهستان، آبشار، رودخانه، چشمه و جنگل‌های سرسبز، آثار باستانی، بناهای مذهبی و مسجدهای قدیمی را نیز در خود جای داده است.  نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ به‌روزرسانی شده است. شاهرود زیباترین شهر استان سمنان و بهشت طبیعت‌دوستان است