کتاب بخوانیم؛ «رگتایم» و «دختر ذرت» و «شازده حمام»

برترین‌ها: در این مطلب از سری «کتاب بخوانیم» سه اثر ادبی و داستانی را معرفی خواهیم کرد شامل یک رمان سیاسی-تاریخی مشهور و یک داستان مدرن از ادبیات آمریکا، همچنین کتاب محبوب «شازده حمام» از تاریخ شفاهی ایران. یک کتاب بسیار مهم در حوزه فلسفه و اندیشه به همراه یک اثر مفرح در روانشناسی عمومی