دیدنی های نیشابور؛ از آرامگاه بزرگان ادب تا قدمگاه

نیشابور بعد از مشهد، دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی است و نماد تاریخ و فرهنگ ایرانیان به شمار می‌آید. نسخه اولیه این مقاله در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ منتشر شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ به‌روزرسانی شده است. نیشابور یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که آن را بوته‌های ریواس و سنگ‌های فیروزه می‌شناسند. نیشابور