تخریب خانه تاریخی «حاج باشی» در اراک

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۶ خانه احمدقلی خان حاج‌باشی اراک مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول، بنایی متقارن، دارای تناسبات هندسی طلایی در معماری، تزئینات خاص و سیستم آبرسانی از قنات شهر بود که در آذرماه ۱۳۹۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. ششم فروردین ماه ۱۳۹۸ بخشی از بنا