به جای موز اینها رو بخورید ، خاصیتشون بیشتره

بهترین جایگزین برای وقتی پتاسیم لازمید و موز نمی خورید یکی از مواد معدنی ضروری بدن پتاسیم است، این ماده به حفظ طبیعی فشار خون، انتقال مواد مغذی به سلول ها و پشتیبانی از عملکرد عصبی، عضلانی کمک می کند. افراد سالم به ۴۷۰۰ میلی گرم پتاسیم نیاز دارند اما متأسفانه بیشتر افراد آن را از