حکایتِ حکایت دریا، ساخته‌ ناامیدکننده بهمن فرمان‌آرا

برترین‌ها: حکایت دریا، آخرین ساخته بهمن فرمان‌آرا، بی‌تعارف نشانه‌ی سقوط یک فیلمساز بزرگ دیگر است. فرمان‌آرا هم مثل حاتمی‌کیا و کیمیایی و مهرجویی، نشان از گذشته‌ی درخشانش ندارد، شاید بهتر است او هم مثل دیگرانی که اسمشان آمد، دیگر فیلم نسازد. حکایت دریا، آخرین ساخته بهمن فرمان‌آرا اکران شده و در مجموع بازتاب خوبی در