بی حوصلگی ، تنبلی و کسالت دیگه تمومه

چطور بی حوصلگی و کسالت را درمان کنیم ؟ بی حوصلگی هنگامی روی می دهد که ما دیگر به اطرافیان، اشیای پیرامون خود و فعالیتهای روزمره خود علاقه مند نبوده و از آنها لذت نمی بریم. پیش از هر توصیه و پیشنهادی در این بخش از نمناک ترجیح میدهیم ابتدا به تعریف این حالات و درمان