اعلام زمان خاکسپاری میرعابدین کابلی

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی خبر داد: پیکر میرعابدین کابلی، پیشکسوت باستان‌شناسی، فردا در آرامستان شهر بابل به خاک سپرده می‌شود. حمیده چوبک به ایسنا گفت: میرعابدین کابلی پس از تحمل سخت یک دوره بیماری، بر اثر نارسایی کلیه پنجشنبه دوازدهم فروردین ‌ماه درگذشت. به گفته او، آقای کابلی چند روز قبل به شهر بابل رفته بود تا

زمان خاکسپاری میرعابدین کابلی – ایسنا

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی خبر داد: پیکر میرعابدین کابلی، پیشکسوت باستان‌شناسی، فردا در آرامستان شهر بابل به خاک سپرده می‌شود. حمیده چوبک به ایسنا گفت: میرعابدین کابلی پس از تحمل سخت یک دوره بیماری، بر اثر نارسایی کلیه پنجشنبه دوازدهم فروردین ‌ماه درگذشت. به گفته او، آقای کابلی چند روز قبل به شهر بابل رفته بود تا