استخدام پزشک عمومی در انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان در جنوب تهران

استخدام پزشک عمومی در انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان در جنوب تهران انتشار در دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ محتوا گذار سی و نه امروز نشان شده نشان کردن یک انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان جهت ارائه سرویس به کودکان کار و زباله گرد در جنوب تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت

چگونه می توان برای حمایت از حقوق بشر گام برداشت

حقوق بشر حقوق اساسی است که همه انسانها فارغ از نژاد ، قومیت ، جنسیت ، منشأ ملی یا قومی ، رنگ ، محل سکونت ، مذهب یا هر جایگاه دیگری از آنها برخوردار هستند. این حقوق را نمی توان به دست آورد و نمی توان آنها را سلب کرد ، اما می تواند توسط

چگونه از هنر حمایت کنیم

این هنرها به مردم این امکان را می دهد که خود را به روشهای سرگرم کننده ، خلاقانه و معنی دار بیان کنند هنر ، موسیقی و تئاتر همگی معیشت بی شماری از خالقان ، نوازندگان و سرگرمی ها را تأمین می کنند. اگرچه بدون حمایت عمومی و بودجه مناسب ، این رسانه ها ممکن