مجلس، حامی سهامداران خردِ زیان‌دیده است

مجلس حامی سهامداران خرد زیان‌دیده از سیاست‌های غلط است. ‌امیدواریم با اصلاح رویه‌ها و عدم استمرار سیاست‌های غیراصولی، اعتماد به این بازار بازگردد.» لینک منبع : هوشمند نیوز