احمد زکی یمانی و حضرت خدیجه(س)

چه کسی فکر می کرد احمد زکی یمانی وزیر نفت اسبق عربستان سعودی که در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب، شنیدن نامش در میان ما، احساس متفاوتی را ایجاد می کرد، به حوزه نسخه های خطی و تحقیقات تاریخی وارد شود و موسسه الفرقان را تاسیس کند و موسوعۀ الحرمین الشریفین تدوین نماید و