کمی درباره حسین منزوی و اشعار نابش

برترین‌ها: جایگاه حسین منزوی در غزل معاصر آنقدر والا و مهم است که نمی‌توان بر روی آن حرفی آورد، تا جایی که بسیاری از افراد معتقدند منزوی غزل معاصر را دوباره جان داده و انقلابی در آن‌ها ایجاد کرده است. قدرت اشعار و به‌ویژه غزل‌های حسین منزوی آن‌قدر زیاد است که همه ما با زمزمه