امیر عبداللهیان در گفتگو با سی‌ان‌ان تشریح کرد: سیاست خارجی ایران در دولت جدید

 امیرعبداللیهان در این گفت و گوی کوتاه به چند سوال درباره انتخاب حجت الاسلام ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهوری منتخب ایران و سیاست خارجی دولت آینده وی پاسخ داد. امیر عبداللهیان گفت که  سیاست خارجی دولت آینده ایران به ریاست رئیسی، پویا و منطقی  توام با گفتمانی  قوی خواهد بود؛ گفتمانی که بتواند منافع ایران را درهمه زمینه ها تامین