تئاتر فرو ریخته است

خبرگزاری ایسنا: حسن دادشکر معتقد است حال و روز تئاتر در دوران کرونا همچون ساختمانی است که فرو ریخته و بازسازی آن نیازمند اراده‌ای بسیار قوی، توانی بالا و تدابیری حساب شده است.     این هنرمند تئاتر که بیشتر در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعال است، به ما می‌گوید: در این وضعیت بسیار